Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі
Республикалық
ғылыми-педагогикалық
кітапхана

Әдебиеттерді ғылыми өңдеу бөлімшесі

Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Республикалық ғылыми педагогикалық кітапханасы қорының мазмұны дәстүрлі анықтамалық-іздеу аппараты арқылы, яғни алфавиттік және жүйелік каталогтар, жүйелік каталогтың алфавиттік-пәндік көрсеткіші, диссертациялар (1994 жылдан) мен авторефераттардың (1951 жылдан) дәстүрлі және электрондық каталогтары, сонымен қатар кітапхананың барлық қоры жинақталған электрондық каталогы арқылы ашылады.

Әдебиеттер кітапханалық-библиографиялық жіктеу кестесі (КБЖ-ББК) бойынша жүйеленеді және сөрелерде орналасады.

РҒПК электрондық каталогындағы библиографиялық деректер базасы «Информ-система» ғылыми өндірістік бірлестігі (Ресей Федерациясы) құрастырған  «МАРК-SQL» автоматтандырылған кітапханалық-ақпараттық жүйесі арқылы жүргізіледі.

РҒПК электрондық каталогтар құрылымы төмендегідей библиографиялық деректер базасынан тұрады:

  • «Жаңа әдебиеттер»;
  • «Өткен жылдар қоры»;
  • «Білім және педагогика»;
  • «Сирек кітаптар қоры»;
  • «ЖОО еңбектері»;
  • «Авторефераттар»;
  • «Диссертациялар»;
  • «Бақылау базасы»;
  • «Электрондық ресурстар».
Байдуанова Лязат Амангелдиевна

Бөлімше басшысы
Байдуанова Лязат Амангелдіқызы
Байланыс телефоны: 8 (727) 291-61-88