Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі
Республикалық
ғылыми-педагогикалық
кітапхана

Әдістеме-библиографиялық көрсеткіштер 

1989 жыл

1. Мектеп оқушыларын еңбекке және кәсіптік бағдар беруге баулу: мектеп кітапханаларына арналған методикалық көмек құралы / құраст. М.Б. Алманиязова; ред. А.А. Насырова. – Алматы, 1989. – 45 б.

2. Трудовое воспитание и профориентация школьников: методические рекомендации в помощь школьным библиотекарям /сост. А.С. Аманова, З.Н. Аманбаева, Н.А. Завьялова. - Алма-Ата, 1989. – 27 с.

 

1990 жыл

3. Нравственное воспитание школьников: методические рекомендации в помощь школьным библиотекарям /сост. З.Н. Аманбаева, Н.А. Завьялова. - Алма-Ата, 1990. – 29 с.

4. Просветители казахского народа: методико-библиографическое пособие в помощь работе библиотек системы народного образования. –Алматы, 1990. - 81 с.

 

1991 жыл

5. Қазақ халқының халық ағартушылары: халыққа білім беру саласындағы кітапханаларға әдістеме-библиографиялық құрал. – Алматы, 1991. – 82 б.

6. Мектеп оқушыларына эстетикалық тәрбие беру: мектеп кітапханаларына арналған методикалық көмек құралы /құраст. Б.А. Бақбергенова; ред. А.А. Насырова. – Алматы, 1991. – 45 б.

7. Педагогикалық және кәсіптік-техникалық училищелер мен жоғары класс оқушыларына арналған экология туралы әдебиеттерді насихаттау: методикалық ұсыныс /құраст. Б. Бақбергенова; ред. А. Насырова. – Алматы, 1991. – 31 б.

8. Пропаганда литературы по экологии среди учащихся старших классов средних школ, СПТУ и педагогических училищ: методические рекомендации /сост. З.Н. Аманбаева. - Алма-Ата, 1991. – 35 с.

9. Эстетическое воспитание школьников: методические рекомендации в помощь школьным библиотекарям /сост. А. Аманова. - Алма-Ата, 1991. – 78 с.

 

1992 жыл

10. Маскүнемдіктен, нашақорлықтан және СПИД-тен сақтандыру жұмысы: мектеп, педучилище, кәсіптік-техникалық училище кітапханаларына арналған методикалық ұсыныстар /құраст. Б.А. Бақбергенова; ред. А.А. Насырова. – Алматы, 1992. – 27 б.

11. Работа библиотеки по профилактике алкоголизма, наркомании и СПИДа: методические рекомендации в помощь работе библиотек ПТУ, педучилищ и школ /сост. З. Аманбаева. – Алматы, 1992. – 26 с.

 

1993 жыл

12. Майлин Беимбет: к 100-летию со дня рождения: методико-библиографическое пособие в помощь работе библиотек школ, ПТУ и педучилищ. – Алматы, 1993. – 35 с.

13. Тұрар Рысқұловтың туғанына 100 жыл: әдістеме-библиографиялық ұсыныстар = Турар Рыскулову 100 лет: методико-библиографические рекомендации. – Алматы, 1993. – 35 б.

 

1994 жыл

14. Жансугуров Ильяс: к 100-летию со дня рождения: методико-библиографическое пособие в помощь работе библиотек школ, ПТУ и педучилищ. – Алматы, 1994. – 34 с.

15. Работа с религиозной и атеистической литературой в педагогических библиотеках: методические рекомендации в помощь работе библиотек школ, ПТУ и педучилищ /сост. С. Козлова. – Алматы, 1994. – 19 с.

 

1996 жыл

16. Конституция күні. мемлекеттік рәміздер: жалпы білім беретін кәсіптік-техникалық мектептерге және педагогикалық колледждерге арналған әдістемелік құрал /құраст. С. Козлова; ауд. Қ. Сәрсенова. – Алматы, 1996. – 24 б.

17. Пәндерді тереңдетіп оқытудағы мектеп кітапханасының жұмысы: әдістемелік құрал /құраст. С. Козлова; ауд. Қ. Сәрсенова. – Алматы, 1996. – 26 б.

18. В помощь углубленному изучению школьных предметов: методические рекомендации /сост. С. Козлова. – Алматы: РИК, 1996. – 36 с.

19. Наурыз (обновленные обычай и традиции): методическое пособие в помощь пропаганде литературы о традициях и обычаях казахского народа для библиотек системы образования /сост. А. Аманова. – Алматы: РИК, 1996. - 24 с.

20. Пропаганда книги Н.А. Назарбаева «На пороге ХХІ века» в школьных библиотеках: методические рекомендации /сост. Р.М. Кунтулова; ред. А.А. Насырова. – Алматы, 1996. – 17 с.

21. Работа школьных библиотек по пропаганде знаний о конституции и атрибутах Республики Казахстан /сост. С. Козлова. - Алматы: РИК, 1996. - 26 с.

 

1998 жыл

22. Наурыз, әдет-ғұрып дәстүрлерінің жаңаруы: білім беру саласындағы кітапханаларға арналған қазақ халқының әдет-ғұрып дәстүрлері жайлы әдістемелік көмекші құрал. – Алматы: Республикалық баспа кабинеті, 1998. – 48 б.

 

2001 жыл

23. Жас ұрпаққа патриоттық тәрбие беру: орта және кәсіптік-техникалық мектептер, колледждер кітапхана қызметкерлеріне арналған әдістеме-библиографиялық құрал /құраст. З.Қ. Қосуақова; ред. А.Ә. Насырова. – Алматы, 2001. – 37 б.

24. Орта мектеп оқушыларына құқықтық тәрбие беру: орта мектеп кітапхана қызметкерлеріне арналған әдістеме-библиографиялық құрал /құраст. З.Қ. Қосуақова; ред. А.Ә. Насырова. – Алматы, 2001. – 38 б.

25. Экология және бүгінгі әлем: оқу орындарының кітапханаларында насихаттауға арналған әдістеме-библиографиялық құрал /құраст. К. Рамазанова, К. Иманбекова; отв. ред. А. Насырова. – Алматы, Ғылым, 2001. – 30 б.

26. Правовое воспитание школьников: методико-библиографическое пособие в помощь школьным библиотекарям /сост. О.П. Половьянова. – Алматы, 2001. – 27 с.

27. Пропаганда литературы по экологии в библиотеках средних профессионально-технических учебных заведений: методико-библиографическое пособие /сост. Г.А. Жамбулатова, К.Ж. Иманбекова; отв. ред. А. Насырова. – Алматы, 2001. – 43 с.

28. Профориентационная работа школьных библиотек: методическое пособие в помощь школьным библиотекарям /сост. А.Ж. Макеева, О.П. Половьянова. – Алматы, 2001. – 26 с.

29. Формирование и развитие у молодежи чувство казахстанского патриотизма: методическое пособие в помощь работе библиотекарей школ, колледжей, лицеев /сост. А. Махметова; отв. ред. А Насырова. – Алматы: НИЦ «Ғылым», 2001. 28 с.

 

2002 жыл

30. Ғабиден Мұстафин: туғанына 100 жыл толуына орай: мектеп, лицей және колледждер кітапханашыларына арналған әдістеме-библиографиялық құрал = Габиден Мустафин: к 100-летию со дня рождения: методико-библиографическое пособие для библиотекарей средних и профессионально-технических школ, лицеев, колледжей. /құраст. З.Қ. Қосуақова, А.Н. Махметова; ред. А.Ә. Насырова. – Алматы, 2002. – 25 б.

31. Ғабит Мүсірепов: туғанына 100 жыл толуына орай: білім беру мекемелерінің кітапхана қызметкерлеріне арналған әдістеме-библиографиялық құрал = Габит Мусрепов: к 100-летию со дня рождения: методическое пособие для сотрудников библиотек системы образования /құраст. З.Қ. Қосуақова, А.Н. Махметова; ред. А.Ә. Насырова. – Алматы, 2002. – 25 б.

32. Жас ұрпақ денсаулығы – болашақ ел саулығы: орта және кәсіптік-техникалық мектеп, лицей кітапханашыларына арналған әдістеме-библиографиялық құрал = Здоровое поколение – будущее нашей страны: методико-библиографическое пособие для библиотекарей средних и профессионально-технических школ, лицеев /құраст. З.Қ. Қосуақова, А.Н. Махметова; ред. А.Ә. Насырова. – Алматы, 2002. – 64 б.

33. Махамбет Өтемісұлы: туғанына 200 жыл толуына орай: орта және кәсіптік-техникалық мектеп, лицей кітапханашыларына арналған әдістеме-библиографиялық құрал = Махамбет Утемисов: к 200-летию со дня рождения: методико-библиографическое пособие для библиотекарей средних и профессионально-технических школ, лицеев /құраст. Г. Сатыбалдиева, О. Половьянова, К. Иманбекова; жауапты ред. А. Насырова. – Алматы, 2002. – 36 б.

34. Мектеп оқушыларына экономикалық тәрбие беру: мектеп кітапханасы қызметкерлеріне арналған әдістеме-библиографиялық құрал = Экономическое воспитание школьников: методико-библиографическое пособие в помощь работе школьных библиотекарей /құраст. Г. Сатыбалдиева, А. Махметова; жауапты ред. А. Насырова. – Алматы, Ғылым, 2002. – 36 б.

 

2003 жыл

35. Қазақ әдебиетінің әлемі: орта және кәсіптік-техникалық мектеп, лицей кітапханашыларына арналған әдістеме-библиографиялық құрал = Мир казахской литературы: методико-библиографическое пособие для библиотекарей средних и профессионально-технических школ, лицеев /құраст. З. Қосуақова, А. Махметова, А. Баисова, И.М.-С.Ли; жауапты ред. А. Насырова. – І бөлім. - Алматы, 2003. – 62 б.

 

2004 жыл

36. Бойлай тереңіне тарихтың: Әлкей Марғұланның 100 жылдығына орай: орта және кәсіптік-техникалық мектеп, лицей кітапханашыларына арналған әдістеме-библиографиялық құрал = Вникая вглубь истории: методико-библиографическое пособие для библиотекарей средних и профессионально-технических школ, лицеев /құраст. З. Қосуақова, А. Махметова; жауапты ред. А. Насырова. – Алматы, 2004. – 58 б.

37. Қазақ әдебиетінің әлемі: орта және кәсіптік-техникалық мектеп, лицей кітапханашыларына арналған әдістеме-библиографиялық құрал = Мир казахской литературы: методико-библиографическое пособие для библиотекарей средних и профессионально-технических школ, лицеев /құраст. З.Қ. Қосуақова, О.П. Половьянова; жауапты ред. А. Насырова. – ІІ бөлім. - Алматы, 2004. – 58 б.

 

2005 жыл

38. Қазақ әдебиетінің әлемі: орта және кәсіптік-техникалық мектеп, лицей кітапханашыларына арналған әдістеме-библиографиялық құрал = Мир казахской литературы: методико-библиографическое пособие для библиотекарей средних и профессионально-технических школ, лицеев /құраст. З. Қосуақова, Г. Жамбулатова; жауапты ред. А. Насырова. – ІІІ бөлім. - Алматы, 2005. – 50 б.

39. Оқушыларға эстетикалық тәрбие беру: орта және кәсіптік-техникалық мектеп, лицей кітапханашыларына арналған әдістеме-библиографиялық құрал = Эстетическое воспитание учащихся: методико-библиографическое пособие для библиотекарей средних и профессионально-технических школ, лицеев /құраст. А. Байшокина, И.В. Краснова; жауапты ред. А. Насырова. – Алматы, 2005. – 52 б.

 

2006 жыл

40. Қазақ әдебиетінің әлемі: орта және кәсіптік-техникалық мектеп, лицей кітапханашыларына арналған әдістеме-библиографиялық құрал = Мир казахской литературы: методико-библиографическое пособие для библиотекарей средних и профессионально-технических школ, лицеев /құраст. Н. Деңгелбаева, Г. Жамбулатова; жауапты ред. А.Насырова. – ІҮ бөлім. - Алматы, 2006. – 91 б.

41. Ыбырай Алтынсарин: туғанына 165 жыл толуына орай: орта және кәсіптік-техникалық мектеп, лицей, колледж кітапханашыларына арналған әдістеме-библиографиялық құрал = Ибрай Алтынсарин: к 165-летию со дня рождения: методико-библиографическое пособие для библиотекарей средних и профессионально-технических школ, лицеев, колледжей /құраст. А. Байшокина, И. Краснова; жауапты ред. А.Насырова. – Алматы, 2006. – 52 б.

 

2008 жыл

42. Ана тілім – асыл қазынам: орта және кәсіптік-техникалық мектеп, лицей, колледж кітапханашыларына арналған әдістеме-библиографиялық құрал /құраст. З.Қ. Қосуақова; ред. А.Ә. Насырова. – Алматы, 2008. – 44 б.

43. Елін сүйген ер болар: жас ұрпаққа отансүйгіштік тәрбие беру: орта және кәсіптік-техникалық мектеп, лицей, колледж кітапханашыларына арналған әдістеме-библиографиялық құрал. = Народу служить – патриотом быть: патриотическое воспитание подрастающего поколения: методико-библиографическое пособие для библиотекарей средних и профессионально-технических школ, лицеев, колледжей /құраст. Н.Б. Деңгелбаева, С.Б. Ратманова; ред. А.Ә. Насырова. – Алматы, 2008. – 101 б.

44. Нашақорлық, ЖҚТБ (Жұқтырылған қорғаныш тапшылығының белгісі), СПИД – Қазақстан жастарының өміріне төнген қауіп: орта және кәсіптік-техникалық мектеп, лицей, колледж кітапханашыларына арналған әдістеме-библиографиялық құрал. = Наркомания, СПИД – угроза жизни молодежи Казахстана: методико-библиографическое пособие для библиотекарей средних и профессионально-технических школ, лицеев, колледжей /құраст. Д.Ж. Алпамышева, Г.А. Жамбулатова; ред. А.Ә. Насырова. – Алматы, 2008. – 55 б.

45. Үш бәйтерек: қуғын-сүргін құрбандары С.Сейфуллин, Б.Майлин, І.Жансүгіровтің туғанына 115 жыл толуына орай орта және кәсіптік-техникалық мектеп, лицей, колледж кітапханашыларына арналған әдістеме-библиографиялық құрал = Три жизни – одна судьба: методико-библиографическое пособие для библиотекарей средних и профессионально-технических школ, лицеев, колледжей, посвященное 115-летию со дня рождения жертв политических репрессий С. Сейфуллина, Б. Майлина, И. Жансугурова. /құраст. З.Қ. Қосуақова, Д.Ж. Алпамышева; ред. А.Ә. Насырова. – Алматы, 2008.– 68 б.

 

2010 жыл

46. Ақын бақыты - жырында: ақын Қасым Аманжоловтың туғанына 100 жыл толуына орай орта мектеп, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары, лицей, колледж кітапханашыларына арналған әдістеме-библиографиялық құрал = Рожденный быть поэтом: методико-библиографическое пособие для библиотекарей средних школ, технического и профессионального образования, лицеев, колледжей, посвященное 100-летию со дня рождения поэта Касыма Аманжолова /құраст. З.Қ. Қосуақова, Д.Ж. Алпамышева; ред. А.Ә. Насырова. – Алматы, 2010. – 65 б.

47. Өшпес ерлік жылдары: Ұлы Отан соғысы Жеңісіне 65 жыл: орта және кәсіптік-техникалық мектеп, лицей, колледж кітапханашыларына арналған әдістеме-библиографиялық құрал = Немеркнущий подвиг народа: 65 лет Победе в Великой Отечественной войне: методико-библиографическое пособие для библиотекарей средних и профессионально- технических школ, лицеев, колледжей /құраст. Н.Б. Деңгелбаева, Д.Ж. Алпамышева; ред. А.Ә. Насырова. – Алматы, 2010. – 109 б.

48. Ұлт мұрасы – рухани байлық көзі: жас ұрпаққа рухани-адамгершілік тәрбие беру: орта және кәсіптік-техникалық мектеп, лицей, колледж кітапханашыларына арналған әдістеме-библиографиялық құрал = Национальное наследие – источник духовного богатства: духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения: методико-библиографическое пособие для библиотекарей средних и профессионально- технических школ, лицеев, колледжей /құраст. З.Қ. Қосуақова, Д.Ж. Алпамышева; ред. А.Ә. Насырова. – Алматы, 2010. – 109 б.

 

2012 жыл

49. Қазақ халық ағартушылары = Просветители казахского народа: методико-библиографическое пособие для библиотекарей средних школ, профессиональных школ (лицеев), колледжей / сост.: З.К. Косуакова, Д.Ж. Алпамышева; ред. А.А. Насырова; РНПБ МОН РК. – Алматы, 2012. – 121 с.

 

2014 жыл

50. Қазақ әдебиетінің әлемі = Мир казахской литературы: методико-библиографическое пособие для библиотекарей средних школ и колледжей / сост.: Б. Отжагарова, Д. Алпамышева; редактор А. Насырова. – Алматы: «Тау-Самал» ЖК, 2014. - Часть V. – 90 с.

 

2017 год

51. Информационная культура школьника: методико-библиографическое пособие /Министерство образования и науки Республики Казахстан. Республиканская научно-педагогическая библиотека; составитель С.Б. Ратманова; редактор А.А. Насырова. – Алматы, 2017. – 216 с.

 

2021 год

52. ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ «УЧИТЕЛЬ»: методико-библиографическое пособие /Министерство образования и науки Республики Казахстан. Республиканская научно-педагогическая библиотека; Алматы, 2021.