Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Республикалық
ғылыми-педагогикалық
кітапхана

Рассекреченная война: "особые папки" ЦК КП (б) Казахстана. 1941-1945 гг. Сборник документов

Кітапхана қорына келіп түскен орыс тіліндегі "Рассекреченная война: "особые папки" ЦК КП (б) Казахстана. 1941-1945 гг. Сборник документов" кітабы тарих саласын зерттеп жүрген жас ғалымдар мен тарих ғылымына қызығушылығы бар барлық оқырман қауымға арналған.

Рассекреченная война: