Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Республикалық
ғылыми-педагогикалық
кітапхана

«Қазақстандағы білім беру ісі және педагогика: жедел ақпарат = Образование и педагогика в Казахстане: экспресс-информация» атты екі тілде библиографиялық көрсеткіштің 2020 жылғы 1 басылымдарын баспаға дайындады