Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Республикалық
ғылыми-педагогикалық
кітапхана

«Дистанционная работа РНПБ МОН РК в чрезвычайной ситуации: передовой опыт и перспективные тенденции»

Бұл мақала тек орыс тілінде қол жетімді