Қанипа
Бітібаева
Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі
Республикалық ғылыми-педагогикалық кітапханасы

Баяндамалар

ЖАҢАШЫЛДАР СЛЕТІ, ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ОҚУЛАР, ТАМЫЗ КЕҢЕСІ, ҚҰРЫЛТАЙЛАРҒА ҚАТЫСУ, БАЯНДАМА ЖАСАУЫ

Әдебиет сабағындағы шығармашылық жұмыстар (республикалық, педагогикалық оқу) // Оқу министрлігі Павлодар 1983 жыл, шілде.

Әдебиет сабағы, оған қойылатын басты талаптар (пленарлық отырыстағы баяндама) // Зайсан қ. Семинар, облыстық оқу бөлімі, 1987 жыл, наурыз.

Мектепте М. Әуезов шығармашылығын оқытудың мәселелері (пленарлық отырыстағы баяндама) // Ғылыми-практикалық конференция. Алматы, 1987, Ы. Алтынсарин атындағы ғылыми педагогикалық институты.

Педагогикадағы тоқырау, жаңашыл ізденістердің тың жолдары// Оқу министірлігі. Жаңашыл ұстаздардың І слеті. Алматы 1987 жыл, қараша.

М. Әуезов «Абай жолын» оқыту // Жаңашыл слеті а) Орталық білім жетілдіру институты. Б) Білім министірлігі. Ы. Алтынсарин атындағы пед. ғылыми зерттеу институты., Алматы, 1988.

Қос тілің – қос қанатың (Пленарлық отырыстағы баяндама) // Қостанай, семинар, 1990жыл, қазан.

Еліміздегі қайта құру, ондағы ұстаздың тұлғасы, Москва, Кремль, 1990 қаңтар, Свередлов залы.

Қазақстан Компартиясының ХҮІІ съезінің делегаты, 1990, Алматы қ.

Тіл мәртебесі мектептен басталады // Талдықорған, Киров ауданы, Тамыз кеңесі.

Абайша сүй адамды// Ғылыми кеңес, Өскемен, 1995 жыл, қаңтар, Облыстық білім департаменті.

Мектепте Жамбылды оқыту // Ғылыми-практикалық конференция, Алматы, 1996, қалалық оқу бөлімі.

Абай мұрасы – мәңгілік тағылым // «Осы жұрт Абайды біле ме екен?» Облыстық білім шеруі, Алматы, 1998 жыл, мамыр.

Білім мазмұнын жетілдіру және қазақ тілі мен әдебиетін оқыту технологиясы // «Егеменді Қазақстан» мұғалімдерінің І Құрылтайы.

Жаңа педагогикалық ойлау. Оқытудың жаңа технологиясынан іздену мәселелері // Тамыз кеңесі. Үлкен Нарын ауданы, 1998 жыл, 21тамыз.

А. Байтұрсынов шығармашылығын оқытудың кейбір мәселелері (пленарлық отырыстағы баяндама) // Өскемен, 1998.

Білім және ғылым министрілігі өткізген І, ІІ, ІІІ Құрылтайдың делегаты

Оқулық, оның бүгінгісі мен ертеңі // Өскемен, 1999 жыл, 25 тамыз

Жаңашыл ұстаздар шығармашылығын зерттеу, тарату проблемалары// Астана, 2000.

Мемлекеттік тілді дамыту мәселелері // Астана. 2000 жыл, мамыр.

 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ, ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯЛАР МЕН СИМПОЗИУМҒА ҚАТЫСУЫ, ПЛЕНАРЛЫҚ ОТЫРЫСТА ЖАСАҒАН БАЯНДАМАЛАРЫ

М. Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясын оқытудың тиімді жолдары // Оқу-тәрбие үрдісін оптимальдандыру проблемалары (Халықаралық ғылыми – практикалық конференциялар). Петропавлск 16-17 қараша 1987.

Абайды жаңаша оқыту мәселесі // Халықаралық ғылыми конференция, Алматы, 1995, шілде.

Абай және толық адам тәрбиесі // «Абай және ХХІ ғасыр халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 2005ж 21-22 қазан».

Қазақ тілінің мемелекеттік мәртебесін көтерудегі олқылықтар мен оны меңгертудің инновациялық технологиясы // «Мемлекеттік тілдің ахуалы, проблемалары және оны шешу жолдары» атты халықаралық ғылыми- практикалық конференция І бөлім, Өскемен, 2006.

Абай және ХХІ ғасырдағы жан -жақты дамыған жеке тұлға қалыптастыру мәселелері // «Орталық Азия аймағы: өткені мен бүгіні» халықаралық ғылыми симпозиумның материалдары, Алматы, 2006.

Шәкәрім тағылымы ХХІ ғасырдың білім беру жүйесінде // «Жаһандану сыны жағдайындағы Абай және Шәкәрім мұралары» халықаралық ғылыми-практикалық конференфия, Өскемен, 2008 жыл, 21-22 мамыр. Шәкәрімнің 150 жыл толуына арналады