Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі
Республикалық
ғылыми-педагогикалық
кітапхана

ШЫҒЫСТЫҢ ҰЛЫ ҒҰЛАМА ҒАЛЫМЫ - ӘБУ НАСЫР ӘЛ-ФАРАБИ